چرایی:

علت ایجاد این کندو برون‌داد دانش و فرارسانه است.

چیستی:

مرکز تصویرسازی و مستندسازی علم با استفاده از به‌روزترین تکنولوژی‌ها و اقدام به خلق محتواهای چندرسانه‌ای در نمایش علم به عموم جامعه را به عهده دارد.

چگونگی:

  • رادیو دانش با محوریت تولید پادکست‌های علمی-ترویجی
  • تولیدات چندرسانه‌ای با هدف نمایش و معرفی رشته‌های دانشگاهی، کارکردها، عملکردها و…. علوم دانشگاهی با زبان عموم
  • تهیه مستندهای موضوعی سفارش شده
  • دانش‌نگار (اینفوگرافی‌های علمی و…)
  • سامانه علم‌نگار (اولین مرجع تخصصی تصویرسازی علم در ایران)
  • مستندسازی و تصویرسازی تجربیات جهانی در حوزه‌های مختلف علمی
  • همکاری‌های مشترک با صدا و سیما و شهرداری در ارائه جذابیت‌های دانشگاهی به جامعه