چرایی:

فلسفه ی وجودی این کندو دیپلماسی علمی است.

چیستی:

ایفای نقش واسط میان تجربیات علمی جهانی با زبان علمی و عمومی برای مخاطبین داخلی و همچنین انتقال دستاوردهای علمی و ملی به عرصه ی بین المللی و برعکس.

چگونگی:

خدمات این کندو به شرح زیر است:

تاسیس مرکز انتقال فناوری (نمایندگی مجامع و سازمان های بین المللی)

ترجمه متون علمی- عمومی از فارسی به زبان دیگر و برعکس

به سامان کردن فرصت مطالعاتی صنعتی اساتید با کارورزی دانشجویی

روابط بین الملل با جوامع علمی و اجتماعی جهان

ارائه خدمات عضویت در انجمن های بین المللی در رشته های مختلف

خرید اشتراک مجلات معتبر علمی- عمومی

بستن تفاهم نامه با انجمن های ترویج علم در جهان

برقراری شبکه‌ی کوتاه، میان مدت و بلند مدت علمی داخلی و بین المللی میان دانشگاه ها، اساتید و دانشجویان

انتشار گزارش جوامع علمی داخلی در مجامع بین المللی

ارائه کلیه خدمات فرصت مطالعاتی و پذیرش دانشگاهیان