چرایی:

علت تشکیل این کندو بوم‌نشر و علم‌بوم است.

چیستی:

نمونه‌ای از نسل نوین انتشارات است که بروزترین داده‌ها، اخبار و دستاوردهای علمی را با زبان عموم جامعه در قالب‌های مختلف به مخاطب ارائه می‌دهد.

چگونگی:

از خدمات این کندو تهیه و نشر متون آموزشی (عمومی و دانشگاهی)، تهیه و نشر گزارش عملکرد واحدهای دیگر، تولید نوشت‌افزار، اسباب‌بازی، بولتن‌های علمی و عمومی است.

این کارگروه همچنین وظیفه تهیه و نشر خاطرات (سفارشی، تدوین و…)، کتاب، متون سفارشی علمی و آموزشی و همچنین چاپ مجلات علمی-تخصصی برای هم‌پیوندی دانش و مردم است.