چرایی:

کندوی دانش‌پارک در پی تقویت مردم‌باوری، نوآوری اجتماعی و خلاقیت است.

چیستی:

هدف این کارگروه برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد میان نهاد دانشگاه و مخاطبین آینده آن است؛ که این کار را با ترویج شیوه‌های گفت­وگومحور آموزشی از سنین پایه انجام می‌دهد. همین امر موجب ایجاد پویایی علمی و پژوهشی در توسعه نسل‌های نوین دانشگاهی، برقراری پیوند میان شهروندان و دانشگاهیان، مردمی شدن دانش تخصصی و بسترسازی برای همکاری و ارتباط جهت انتقال دانش و موضوعات پژوهشی برتر می‌شود. این امر همچنین موجب بازسازی مفهومی سرمایه اجتماعی در میان طبقات مختلف جامعه، بازشناسی شهرت و اعتبار علمی در میان خانواده‌ها و ترویج فرهنگ دانش محوری ­در بسترهای مختلف زندگی اجتماعی خواهد شد.

این کندو با برگزاری برنامه‌هایی در جهت استعدادیابی کودکان با نگاه به آینده حرفه‌ای آنان، فراهم نمودن امکان ادراک تعاملی از واقعیت‌های محیط حرفه‌ای، ترویج روحیه‌ کار تیمی و گروهی در کودکان، همچنین ترویج اصول و فنون سخنوری، گفت‌وگو و مهارت‌های کلامی کودکان برای آن‌ها جایگاه ویژه‌ای در شهر دانش قائل است.

چگونگی:

مأموریت این کندو احداث واحد نوآوری و خلاقیت، برگزاری تورهای علمی و تفریحی، رویدادهای علمی- تخصصی داخلی و بین‌المللی، برگزاری جلسات فکرانه (بارش فکری) و همچنین نمایشگاه‌های موقت یا دائمی است.

علاوه بر این‌ها دانش‌پارک وظیفه شبکه‌سازی علمی، تیم‌سازی و تأسیس دانشگاه خانواده را نیز برای خود تعریف کرده است.