چرایی:

 این کندو اسپانسرینگ، هم افزا و علم یار است.

چیستی:

تسهیل‌گری و شتابدهی سایر کارگروه‌ها را از طریق فراهم کردن شرکای مالی و معنوی شهر دانش را انجام می دهد.

هاب در لغت به معنای مرکزی است که دو یا چند سیستم را به هم متصل می‌کند. این کندو حامیان مالی و معنوی و خدمات و بعضی مخاطبین را به هم متصل می‌کند.

چگونگی:

مجموعه خدمات هاب به شرح زیر است؛

  • اسپانسریگ؛ یافتن بیزنس انجل‌ها و واقفان علم و فرهنگ برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها؛
  • صندوق اولیا و مربیان دانشگاهیان؛
  • علم‌هاب؛ برای دانش پژوه سفارش کار می‌گیرد، یا به بخش‌هایی که نیاز به نیروی تخصصی دارند افراد را معرفی کند و…؛
  • شریک‌هاب: روابط عمومی در جذب حامی مالی و معنوی پروژه‌ها؛
  • وکیل‌هاب؛ امور حقوقی من جمله بستن قرارداد.